W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".×

Uzależnienia behawioralne - podstawy diagnozy, psychoterapii i profilaktyki
Jarosław Bugaj Kurs nr: 51
Uzależnienia behawioralne - podstawy diagnozy, psychoterapii i profilaktyki

Szkolenie trzydniowe, weekendowe, adresowane do szerokiego grona praktyków, stykających się w swojej pracy z osobami uzależnionymi. Oddziaływania dydaktyczne ukierunkowane zostały zgodnie z zasadniczym celem szkolenia, którym jest podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych.

Szkolenia Katowice Kurs Centrum Konferencyjne, ul. Żeliwna 38 Warsztat szkoleniowy
600
Kurs archiwalny
Brak możliwości zapisu Zapoznaj się z: Regulaminem, oraz Polityką prywatności
Katowice
od 2019-05-31 do 2019-06-02
9.00 - 18.00
24 h
0
Centrum Konferencyjne, ul. Żeliwna 38 / Pokaż na mapie

Szkolenie adresowane do szerokiego grona praktyków, stykających się w swojej pracy z osobami uzależnionymi.

 

Oddziaływania dydaktyczne ukierunkowane zostały zgodnie z zasadniczym celem szkolenia, którym jest podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych. Modelem dla rozumienia i rozwijania wiedzy dotyczącej uzależnień, uczynione zostało uzależnienie od alkoholu, jego objawy zaprezentowane zgodnie z konceptualizacją zawartą w ICD-10, postępujący rozwój, wieloczynnikowe uwarunkowania biologiczne, psychologiczne oraz społeczno - kulturowe, psychologiczne mechanizmy utrudniające zmianę i przyczyniające się do nawrotów po okresach abstynencji, wpływ na rodzinę osoby uzależnionej jako całość oraz na poszczególnych jej członków, formy, rodzaje i metody terapii.

Podczas zajęć wykładowych poświęconych poszczególnym uzależnieniom behawioralnym, akcentowane będą zarówno liczne analogie do uzależnienia od alkoholu, jak i różnice, podkreślając specyfikę omawianych uzależnień behawioralnych i adekwatnych dla nich rodzajów terapii. Wykorzystanie tych analogii ma z założenia ułatwić studentom zrozumienie wewnętrznej dynamiki osoby uzależnionej, związanej z funkcjonowaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia oraz jej obiektywnie pogarszającej się sytuacji życiowej.

Szczegółowa prezentacja zagadnień związanych z uzależnieniem od gier hazardowych, pracoholizmem, zakupoholizmem, siecioholizmem, seksoholizmem i jedzenioholizmem, poszerzyć ma istniejącą dotychczas wiedzę oraz „uwrażliwić diagnostycznie” na obecność tego typu problemów w życiu codziennym w warunkach polskich. Zajęcia warsztatowe w postaci scenek z odgrywaniem ról pacjenta i terapeuty czy innego rodzaju praktyka,  umożliwić mają doświadczenie siebie samych w tych rolach, sprzyjając zrozumieniu psychologicznej sytuacji pacjentów uzależnionych we wstępnym kontakcie indywidualnym  oraz roli postawy terapeuty i sposobu, w jaki komunikuje się on z pacjentem w kształtowaniu relacji terapeutycznej, w tym sojuszu terapeutycznego, niezbędnego dla zaistnienia terapeutycznej pracy. Znaczącą część zajęć stanowi także blok pracy nad wydobywaniem i wzmacnianiem motywacji do zmiany w zakresie nałogowych zachowań, zgodnie z założeniami Dialogu Motywującego. 

 

 

Dzień I

 

9:00 – 11:00 – „Podstawy psychologii uzależnień” – wykład

 Zajęcia stanowiące wprowadzenie do problematyki psychologii uzależnień. Omówione zostaną kategorie używania szkodliwego i zespołu uzależnienia  wg ICD -10 oraz DSM-V, wraz przedstawieniem osiowych objawów, fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu i narkotyków, poszczególne rodzaje uzależnień od substancji psychoaktywnych,  wielorakie uwarunkowania uzależnień, ich psychologiczne mechanizmy oraz różnego, negatywne konsekwencje oraz podstawowe założenia psychoterapii. 

11:00 – 11:30 – Przerwa kawowa

11:30 – 13:30 – „Psychopatologia uzależnień behawioralnych” -  wykład

Prezentacja kontrowersji dotyczących psychopatologicznego statusu uzależnień behawioralnych, uwidaczniających się, m. in., w wielości określeń używanych w odniesieniu do tego typu zaburzeń (zachowania kompulsywne, zachowania impulsywne, uzależnienia od czynności, uzależnienia od popędów, uzależnienia niechemiczne, zachowania nałogowe i in.), krótkie przedstawienie poszczególnych uzależnień (patologiczny hazard, siecioholizm, seksoholizm, pracoholizm, zakupoholizm, jedzenioholizm, tanoreksja, bigoreksja, samouszkodzenia umiarkowane, ortoreksja, alkoreksja, choroba Pica) oraz ich miejsca bądź braku w ICD-10/11 i DSM V, przedstawienie ich neurobiologicznego podłoża, różnego rodzaju uwarunkowań, psychologicznych mechanizmów oraz życiowych konsekwencji. 

13:30 – 15:00 – Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00 - Diagnoza uzależnienia behawioralnych – warsztat

Zadaniem uczestników będzie sformułowanie jak największej ilości trafnych, rzetelnych i empatycznych pytań diagnozujących objawy uzależnień od czynności takich, jak hazardowe granie, zakupy czy od różnego rodzaju aktywności w Internecie. Praca w grupach, z indywidualnym zapisem na arkuszu do warsztatu, w oparciu o kryteria diagnostyczne zespołu uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zawarte w ICD – 10,  z następczym omówieniem i podkreśleniem potencjału motywacyjnego, jaki tkwi w sytuacji diagnozowania. 

16:00 – 18:00 – „Rodzina z problemem uzależnienia – wpływ uzależnienia na rodzinę  jako system, na partnerów oraz dzieci” – wykład 

Zajęcia wprowadzające w problematykę wpływu uzależnienia jednego z członków rodziny na jej całościowe funkcjonowanie jako systemu wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, wpływu na partnerów w postaci rozwinięcia się współuzależnieniowych schematów zachowań oraz wpływu na dzieci, w tym na role, w jakie wchodzą w systemie rodzinnym.  

 

 

Dzień II 

9:00 – 10:30 – Jak motywować osoby uzależnione do abstynencji/ograniczenia w  zakresie nałogowych zachowań?  - wykład

Planowane jest  omówienie stadiów zmiany (prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, nawrót) z Transteoretycznego Modelu Zmiany Prochaski i Diclemente, z zachętą do refleksji na temat jego użyteczności w praktyce zawodowej uczestników. Następnie, przedstawione zostaną podstawowe narzędzia dialogowania z Wywiadu Motywacyjnego (narzędzia OARS: pytania otwierające, dowartościowania, odzwierciedlenia wzmocnione, dwustronne, odzwierciedlenia emocji oraz podsumowania) oraz ich użyteczność w pracy nad wydobywaniem motywacji do zmiany w zakresie nałogowych zachowań, takich, jak hazardowe granie, kupowanie, używanie różnego rodzaju zachowań seksualnych, używanie Internetu etc. . 

10:30 -11:00 – Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 – Jak motywować osoby uzależnione do abstynencji/ograniczenia wzakresie nałogowych zachowań?   – warsztat

Zaprezentowane zostanie zjawisko ambiwalencji dotyczącej zarówno nałogowego używania różnych czynności, jak i wprowadzenia zmiany w tym obszarze oraz ukazanie jej znaczenia dla pracy nad motywacją.  Do tego celu zaplanowana została  „burza mózgów” – wspólne wypełnienie narysowanego na tablicy bilansu zysków i strat związanych z nałogowymi zachowaniami oraz abstynencją od nich/ograniczeniem używania. Ukazane zostaną różnego rodzaju składowe motywacji do zmiany oraz źródła oporu przed zmianą, z którymi uczestnicy zetknąć się mogą w kontakcie z osobami uzależnionymi.  

12:30 – 14:00 - „Praca z ambiwalencją” – warsztat

Praca w parach: odgrywanie ról terapeuty/innego rodzaju praktyka i uzależnionego od czynności klienta/pacjenta – wspólne wypełnienie bilansu zysków i strat związanych z nałogowym  zachowaniem i abstynencją (arkusze zostaną rozdane), z użyciem omówionych uprzednio narzędzi – pytania otwierające, odzwierciedlenia proste, złożone, dwustronne, wzmocnione, dowartościowania, podsumowania zbierające, łączące i przejściowe, z następczym omówieniem.

14:00 – 15:00 – Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 – „Rozpoznawanie, wydobywanie i wzmacnianie  języka zmiany” –  wykład

Przedstawienie koncepcji języka zmiany (wypowiedzi zawierające jakiś rodzaj motywacji do zmiany w zakresie problemowych zachowań – język przygotowania: pragnienie zmiany, zdolność do zmiany, powody zmiany, potrzeba zmiany, język mobilizacji: zobowiązanie i kroki w kierunku zmiany) oraz metod wydobywania takich wypowiedzi: narzędzia OARS i specyficznie ukierunkowane – pytania wywołujące, uszczegółowienie, odwołanie się do skrajności, spoglądanie w przeszłość, spoglądanie w przyszłość, badanie celów i wartości. Następnie praca w grupach: rozpoznawanie, wydobywanie i wzmacnianie języka zmiany (cztery grupy  czytają tekst przedstawiający wypowiedzi osób uzależnionych behawioralnie, zastanawiając się, czy zawierają one cechy charakterystyczne dla języka zmiany; jeśli stwierdzą ich obecność, zaznaczają w odpowiednich rubryczkach zamieszczonych pod wypowiedzią pacjenta, jaki to rodzaj języka zmiany - język  przygotowania: pragnienie zmiany, zdolność do zmiany, powody zmiany, potrzeba zmiany, czy język mobilizacji: zobowiązanie i kroki w kierunku zmiany; następnie formułują i zapisują odzwierciedlenie, które mogłoby wzmocnić tę wypowiedź; jeśli nie stwierdzą obecności języka zmiany, formułują i zapisują pytanie, które mogłoby być pomocne w wydobyciu takiej wypowiedzi; po wypełnieniu wszystkich rubryczek wspólne omówienie)

16:30 – 18:00 – Konstruowanie planu zmiany z osobą uzależniona od czynności w  kontakcie indywidualnym – warsztat

 Przedstawienie sposobu pracy Arkuszem planowanych zmian, służącym do określenia nowego schematu używania Internetu, kupowania, nowych granic zachowań seksualnych etc.  oraz opracowanie planu pracy terapeutycznej dla osoby uzależnionej behawioralnie ( za wyjątkiem hazardu, gdzie preferowanym celem terapii jest całkowita abstynencja) zaproponowanej przez uczestników, wymyślonej bądź przedstawionej przez osobę prowadzącą. 

 

 

Dzień III

9:00 – 11:00 – „Uzależnienia od gier hazardowych” - wykład                         

Zajęcia poświęcone uzależnieniom od gier hazardowych, z przedstawieniem, m.in., istoty gier hazardowych, objawów patologicznego hazardu wg ICD–10 oraz DSM V, jego wielorakich przyczyn, faz rozwoju  uzależnienia, typologii graczy , wpływu nałogowego grania na rodzinę oraz zagadnieniom psychoterapii nałogowych hazardzistów.

11:00 – 11:30 – Przerwa kawowa

11:30 – 14:00 – „Diagnoza problemowa w uzależnieniach od gier hazardowych -   warsztat 

Refleksja nad wpływem nałogowego grania na najważniejsze sfery życia pacjenta (rodzinną, finansową, zawodową, zdrowotną, prawną) w oparciu o film portretujący uzależnienie, następnie praca w grupach (formułowanie pytań) z następczym omówieniem.

14:00 – 15:00 – Przerwa obiadowa

15:00 – 17:00 – „Uzależnienia od Internetu”– wykład

Przedstawienie krótkiej historii i analizy funkcjonalności Internetu, definicji i rodzajów uzależnienia od Internetu, wg Kimberly Young i innych, różnego rodzaju uwarunkowań tych uzależnień, ich psychologicznych mechanizmów i konsekwencji życiowych. Szczegółowa prezentacja Ustrukturowanego Modelu Psychoterapii Poznawczej dla leczenia uzależnienia od Internetu Abreu i Goes (Brazylia), modelu leczenia w oparciu o Program 12 Kroków, stosowanego w Illinois Institute for Addiction Recovery (USA) i innych modeli zagranicznych. Następnie, przedstawienie poglądów Kimberly Young na temat czynników sprzyjających dokonaniu i utrzymaniu zmiany w zakresie sposobu korzystania z Internetu (np. ustalenie ram czasowych i treściowych, planowanie dnia, inwentarz wcześniejszych zainteresowań, „przypominacze”, praktykowanie przeciwieństw) oraz praca w grupach: opracowanie planu terapii w oparciu o sugestie Kimberly Young oraz opis konkretnego pacjenta, z następczym omówieniem.

  

16:30 – 18:00 – „Profilaktyka uzależnienia od Internetu u nastolatków ”– warsztat 

Analiza programów profilaktycznych z Azji, Europy Zachodniej i USA. Stworzenie schematu programu profilaktycznego.

 

Kursanci otrzymują:

- zaświadczenie ukończenia kursu - certyfikat,
- materiały szkoleniowe,
- fakturę VAT drogą mailową

Kurs dodany: 2019-03-08
Jarosław Bugaj
Uzależnienia behawioralne - podstawy diagnozy, psychoterapii i profilaktyki

Szkolenie trzydniowe, weekendowe, adresowane do szerokiego grona praktyków, stykających się w swojej pracy z osobami uzależnionymi. Oddziaływania dydaktyczne ukierunkowane zostały zgodnie z zasadniczym celem szkolenia, którym jest podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych.