W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".×

Współczesne uzależnienia młodzieży - diagnoza, wczesna pomoc i profilaktyka
Jarosław Bugaj Kurs nr: 52
Współczesne uzależnienia młodzieży - diagnoza, wczesna pomoc i profilaktyka

W ramach tego projektu szkoleniowego, zakłada się przeprowadzenie trzydniowych zajęć o charakterze zarówno wykładowym, jak i warsztatowym. Szkolenie skierowane jest do pracowników piecz zastępczych (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze), pedagogów szkolnych, nauczycieli i studentów niniejszych kierunków.

Szkolenia Katowice Kurs Warsztat szkoleniowy
600
Kurs archiwalny
Brak możliwości zapisu Zapoznaj się z: Regulaminem, oraz Polityką prywatności
Katowice
od 2019-05-24 do 2019-05-26
9.00 - 17.00
24 h
0

Współczesne uzależnienia młodzieży - diagnoza, wczesna pomoc i profilaktyka

 

Harmonogram kursu:

 

Dzień I

8:30 – 9:00 – Rozpoczęcie

9:00 – 11:00 – „Podstawy psychologii uzależnień” – wykład

Zajęcia stanowiące wprowadzenie do problematyki psychologii uzależnień. Omówione zostaną kategorie używania szkodliwego i zespołu uzależnienia wg ICD -10 oraz DSM-V, wraz przedstawieniem osiowych objawów, fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu i narkotyków, poszczególne rodzaje uzależnień od substancji psychoaktywnych,  wielorakie uwarunkowania uzależnień, ich psychologiczne mechanizmy oraz różnego, negatywne konsekwencje oraz podstawowe założenia psychoterapii.

11:00 – 11:30 – Przerwa

11:30 – 13:00 – „Co to są dopalacze?” – wykład

Planowane jest omówienie różnego rodzaju środków psychoaktywnych, określanych mianem „dopalaczy”, m.in. zawierających benzylopiperazynę (BZP), JHW-018-Naftalen-1-yl, mefedron, różnego rodzaju mieszanki ziołowe („herbal highs”, np. szałwia wieszcza, powój hawajski, kratom), nazewnictwa używanego przez młodzież dla ich określania,  wraz z przedstawieniem ich na zdjęciach. Omówione zostaną psychiczne i fizyczne efekty ich zażycia oraz jego zewnętrzne manifestacje. Zaprezentowane zostaną wyniki badań epidemiologicznych, ukazujące procentowy wzrost liczby osób przyjmujących „dopalacze”, hospitalizacji związanych z ich przyjmowaniem oraz zestawienie poziomów konsumpcji „dopalaczy” z różnych regionów Polski. Omówione zostaną także zalecenia postępowania z osobą, co do której zachodzi podejrzenie, iż jest pod wpływem dopalaczy.

13:00 – 14:00 – Przerwa

14:00 – 16:00 - Uzależnienia od Internetu” – wykład

W trakcie wykładu przedstawiona zostanie historia powstania Internetu oraz analiza jego funkcjonalności. Kolejno, przedstawione zostaną definicje i rodzaje uzależnienia od Internetu, opisane przez różnych autorów, m. in. wg Kimberly Young, Marka Griffithsa i innych, epidemiologia, różnego rodzaju uwarunkowania tych uzależnień, ich psychologiczne mechanizmy oraz konsekwencje.

16:00 – 17:00 - Diagnoza uzależnienia od dopalaczy i uzależnienia od Internetu – warsztat

Zadaniem uczestników będzie sformułowanie jak największej ilości trafnych, rzetelnych i empatycznych pytań diagnozujących objawy uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz od różnych aktywności w Internecie. Praca w grupach, z indywidualnym zapisem na arkuszu do warsztatu, w oparciu o kryteria diagnostyczne zespołu uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zawarte w ICD – 10,  z następczym omówieniem i podkreśleniem potencjału motywacyjnego, jaki tkwi w sytuacji diagnozowania.

 

Dzień II

9:00 – 10:30 – Jak motywować młodzież do niebrania, zaprzestania brania i ograniczenia używania  Internetu?  - wykład

Planowane jest  omówienie stadiów zmiany (prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, nawrót) z Transteoretycznego Modelu Zmiany Prochaski i Diclemente, z zachętą do refleksji na temat jego użyteczności w praktyce zawodowej uczestników. Następnie, przedstawione zostaną podstawowe narzędzia dialogowania z Wywiadu Motywacyjnego (narzędzia OARS: pytania otwierające, dowartościowania, odzwierciedlenia wzmocnione, dwustronne, odzwierciedlenia emocji oraz podsumowania) oraz ich użyteczność w pracy nad wydobywaniem motywacji do zmiany w zakresie problemowych zachowań młodzieży.

10:30 -11:00 – Przerwa

11:00 – 12:30 – Jak motywować młodzież do niebrania, zaprzestania brania i ograniczenia używania Internetu? ? – warsztat

Zaprezentowane zostanie zjawisko ambiwalencji dotyczącej zarówno zażywania substancji psychoaktywnych/nadużywania Internetu, jak i wprowadzenia zmiany w tym obszarze oraz ukazanie jej znaczenia dla pracy nad motywacją.  Do tego celu zaplanowana została  „burza mózgów” – wspólne wypełnienie narysowanego na tablicy bilansu zysków i strat związanych z przyjmowaniem dopalaczy/nadużywaniem Internetu oraz abstynencją od nich/ograniczeniem używania. Ukazane zostaną różnego rodzaju składowe motywacji do zmiany oraz źródła oporu przed zmianą, z którymi zetknąć się mogą w kontakcie z dziećmi i młodzieżą. Omówienie pracy bilansem zysków i strat będzie punktem wyjścia do przygotowania zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. 

12:30 – 14:00 - „Praca z ambiwalencją” – warsztat

Praca w parach: odgrywanie ról opiekuna/nauczyciela/pedagoga i podopiecznego/ucznia – wspólne wypełnienie bilansu zysków i strat związanych z nałogowym  zachowaniem i abstynencją (arkusze zostaną rozdane), z użyciem omówionych uprzednio narzędzi – pytania otwierające, odzwierciedlenia proste, złożone, dwustronne, wzmocnione, dowartościowania, podsumowania zbierające, łączące i przejściowe, z następczym omówieniem

14:00 – 15:00 – Przerwa

15:00 – 16:00 – „Rozpoznawanie, wydobywanie i wzmacnianie  języka zmiany” – wykład

Przedstawienie koncepcji języka zmiany (wypowiedzi zawierające jakiś rodzaj motywacji do zmiany w zakresie problemowych zachowań – język  przygotowania: pragnienie zmiany, zdolność do zmiany, powody zmiany, potrzeba zmiany, język mobilizacji: zobowiązanie i kroki w kierunku zmiany) oraz metod wydobywania takich wypowiedzi: narzędzia OARS i specyficznie ukierunkowane – pytania wywołujące, uszczegółowienie, odwołanie się do skrajności, spoglądanie w przeszłość, spoglądanie w przyszłość, badanie celów i wartości ).

16:00 – 17:00 - „Rozpoznawanie, wydobywanie i wzmacnianie  języka zmiany” – warsztat

Pierwsze zadanie warsztatowe, to analiza tekstu piosenki – rozpoznawanie języka zmiany (każdy notuje indywidualnie te fragmenty, które uważa za język zmiany, określa, jaki to rodzaj języka zmiany, później omówienie i poddanie refleksji – jak można byłoby je skomentować podczas sesji). Następnie praca w grupach: rozpoznawanie, wydobywanie i wzmacnianie języka zmiany (cztery grupy  czytają tekst przedstawiający wypowiedzi nastolatków uzależnionych od „dopalaczy” i Internetu, zastanawiając się, czy zawierają one cechy charakterystyczne dla języka zmiany; jeśli stwierdzą ich obecność, zaznaczają w odpowiednich rubryczkach zamieszczonych pod wypowiedzią pacjenta, jaki to rodzaj języka zmiany - język  przygotowania: pragnienie zmiany, zdolność do zmiany, powody zmiany, potrzeba zmiany, czy język mobilizacji: zobowiązanie i kroki w kierunku zmiany; następnie formułują i zapisują odzwierciedlenie, które mogłoby wzmocnić tę wypowiedź; jeśli nie stwierdzą obecności języka zmiany, formułują i zapisują pytanie, które mogłoby być pomocne w wydobyciu takiej wypowiedzi; po wypełnieniu wszystkich rubryczek wspólne omówienie)

 

Dzień III

9:00 10:30 - Psychoterapia uzależnienia od Internetu u dzieci i nastolatków – wykład

Podczas tego spotkania zaprezentowane zostaną grupowe i systemowe podejścia terapeutyczne, ukierunkowane na zmianę używania  Internetu przez dzieci i nastolatków, stosowane w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Brazylii.

10:30 -11:00 – Przerwa kawowa

11:00 – 13:30 – Techniki podejścia poznawczo-behawioralnego w profilaktyce i terapii uzależnień u młodzieży – warsztat

Przedstawienie Dialogu sokratejskiego, użytecznego sposobu pracy z tendencyjnym myśleniem, które predysponuje do doświadczania różnego rodzaju nieprzyjemnych emocji, czucia się gorszym, wycofywania się z sytuacji społecznych etc. oraz technik relaksacyjnych (wizualizacje i relaksacja progresywna Jacobsona  - zostaną przećwiczone na zajęciach) i technik rozwiązywania problemów.

13:30 – 14:00 – Przerwa

14:00 – 15:00 - Zdrowe granice używania Internetu – warsztat

Podczas tego spotkania podjęte zostanie zagadnienie bezpiecznego i nieproblemowego używania Internetu. Uczestnicy zachęceni zostaną do dyskusji na temat tego, co dla nich oznacza taki sposób jego używania. Po dyskusji rozdane i krótko omówione zostaną Arkusze planowanych zmian, będące narzędziem ukierunkowującym pracę nad ograniczaniem używania Internetu oraz przedstawiony opis przypadku nastolatka uzależnionego od Internetu i jego rodziny. Podczas spotkania, uczestnicy wypełnią zawarte w Arkuszu punkty – co zmienić?, co może w tym pomóc?, co może przeszkodzić w zmianie? Jak sobie z tymi przeszkodami poradzić? Opis zmiany dotyczyć może częstotliwości używania Internetu, czasu trwania sesji używania, konkretnych dni czy pory dnia, w której uczestnik używa Internetu, rodzaju zawartości Sieci itp. Alternatywnym scenariuszem zajęć jest ułożenie planu zmiany dla realnej osoby, zaproponowanej przez uczestników.

15:00 – 17:00 – Przygotowanie scenariuszy zajęć z dziećmi i z rodzicami – warsztat

Zaplanowanym zdaniem uczestników będzie opracowanie scenariuszy zajęć profilaktycznych dla młodzieży i rodziców, w oparciu o zagadnienia poruszane podczas seminarium oraz doświadczane potrzeby w tym zakresie. Zajęcia te uczestnicy przeprowadzą następnie w miejscu pracy, w niedługim okresie po zakończeniu seminarium.

 

Kursanci otrzymują:

 - skrypt szkoleniowy

- całodniowy catering

- certyfikat ukończenia kursu

- fakturę VAT (drogą mailową po zakończeniu kursu)

 

 

Kurs dodany: 2019-03-09
Jarosław Bugaj
Współczesne uzależnienia młodzieży - diagnoza, wczesna pomoc i profilaktyka

W ramach tego projektu szkoleniowego, zakłada się przeprowadzenie trzydniowych zajęć o charakterze zarówno wykładowym, jak i warsztatowym. Szkolenie skierowane jest do pracowników piecz zastępczych (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze), pedagogów szkolnych, nauczycieli i studentów niniejszych kierunków.