Zaburzenia miofunkcjonalne mogą występować zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Dotyczą one układu stomatologicznego, który stanowi część układu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego oraz pokarmowego. Ten rodzaj zaburzeń wiąże się z licznymi problemami z oddychaniem, spożywaniem posiłków lub przełykaniem. Wpływa również na powstawanie wad wymowy, zgryzu, a nawet dolegliwości bólowych w obrębie głowy, szyi i karku.

Terapia miofunkcjonalna pozwala zapobiegać wymienionym wyżej schorzeniom. Leczenie wprowadzone na odpowiednio wczesnym etapie zatrzyma dalszy rozwój nieprawidłowości oraz pozwoli zniwelować te już obecne.

 

  Ten artykuł jest skierowany do logopedów, studentów logopedii, ortodontów oraz rodziców dzieci, u których występują zaburzenia ⠀miofunkcjonalne.

  Dowiesz się z niego, czym są wspomniane powyżej zaburzenia miofunkcjonalne, jakie są ich objawy oraz na czym polega terapia ⠀miofunkcjonalna.

SPIS TREŚCI:

Zaburzenia miofunkcjonalne – objawy

Przyczyny powstawania zaburzeń miofunkcjonalnych

Terapia miofunkcjonalna – diagnostyka

Na czym polega terapia miofunkcjonalna?

Terapia miofunkcjonalna a współpraca z innymi specjalistami

Terapia miofunkcjonalna – sprawdź nasze szkolenia!

Zaburzenia miofunkcjonalne – objawy

Zaburzenia miofunkcjonalne mogą pojawić się już u noworodków, ale bardzo często dotyczą również dorosłych i osób starszych oraz pacjentów neurologicznych. Objawy tych schorzeń można podzielić ze względu na to, jak wpływają na przebieg funkcji prymarnych. Do tych funkcji należą oddychanie, spożywanie posiłków, przełykanie, a także ustawienie języka, żuchwy i pozycji spoczynkowej warg.

Poniżej przedstawiamy czynniki, które powinny zwrócić Twoją uwagę i skłonić do rozpoczęcia terapii miofunkcjonalnej:

 • występowanie u noworodków oraz niemowlaków trudności z uchwyceniem brodawki sutkowej, zaburzenia ssania, trudności z opróżnianiem piersi lub butelki;

 • refluks, ulewanie;

 • trudności w rozszerzaniu diety, niechęć do wybranych struktur pokarmu;

 • ograniczenie ruchów lateralnych języka;

 • nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka;

 • nieprawidłowy tor oddychania – ustny lub mieszany;

 • brak kontroli saliwacyjnej;

 • chrapanie;

 • przetrwałe połykanie typu niemowlęcego;

 • wady zgryzu i artykulacji;

 • ograniczona ruchomość wargi górnej lub dolnej;

 • niedomykanie ust;

 • zaburzony przebieg połykania;

 • zaburzenia skroniowo – żuchwowe.

Wymienione powyżej objawy oraz brak odpowiedniej terapii miofunkcjonalnej z czasem mogą prowadzić do dalszych konsekwencji, takich jak bruksizm, poważne wady zgryzu, utrwalone wady wymowy oraz bóle głowy, szyi i karku. Warto podkreślić, że wczesna interwencja wdrożona jeszcze na etapie niemowlęcym, pozwala dużo łatwiej i szybciej zapobiec rozwojowi dalszych zaburzeń.

 

Przyczyny powstawania zaburzeń miofunkcjonalnych

Obecnie wymienia się kilka czynników, które mogą przyczynić się do powstawania zaburzeń miofunkcjonalnych. Należą do nich między innymi skrócenie wędzidełka w jamie ustnej, nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego, wady postawy, nieprawidłowa pielęgnacja w okresie niemowlęcym, niewłaściwe rozszerzanie diety, przyczyny gastroenterologiczne czy utrudnione oddychanie torem nosowym, na przykład z przyczyn anatomicznych. Niezależnie od powodów tego rodzaju zaburzeń istotne jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki, której celem jest określenie objawów występujących u danego pacjenta, a także ustalenie ich przyczyny.

Terapia miofunkcjonalna – diagnostyka

Przed rozpoczęciem terapii miofunkcjonalnej niezbędna jest odpowiednia diagnostyka. Ma ona charakter różnicowy i składa się z badania podmiotowego i przedmiotowego. Istotne jest ustalenie takich kwestii, jak rozwój prenatalny i postnatalny dziecka, to w jaki sposób przebiegał etap rozszerzania diety oraz rozwój psychoruchowy. Ważne jest również to, czy u u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia ortopedyczne, fizjoterapeutyczne, laryngologiczne, foniatryczne, stomatologiczne lub ortodontyczne.

Terapeuta ocenia również budowę jamy ustnej, napięcie mięśniowe, pozycję spoczynkową warg i języka, a także sprawdza funkcje biologiczne, takie jak oddychanie, przełykanie i spożywanie pokarmów przez pacjenta.

Na czym polega terapia miofunkcjonalna?

Celem terapii miofunkcjonalnej jest uzyskanie przez pacjenta prawidłowej pozycji języka, domknięcie ust oraz nauka odpowiedniego połykania. W czasie terapii ważne jest też uzyskanie prawidłowego toru oddechowego przez nos i praca nad normalizacją napięcia mięśniowego. W skład terapii miofunkcjonalnej wchodzą takie czynności, jak:

 • ćwiczenia języka i warg;

 • ćwiczenia zasysania i połykania;

 • ćwiczenia prawidłowej pozycji języka i warg;

 • ćwiczenia całego ciała.

Terapia miofunkcjonalna a współpraca z innymi specjalistami

W większości przypadków w leczeniu pacjentów z zaburzeniami miofunkcjonalnymi niezbędna jest współpraca z innymi specjalistami. Pozwala to na holistyczne spojrzenie na pacjenta oraz całkowite wyeliminowanie problemu.

W przypadku zdiagnozowania nieprawidłowego napięcia mięśniowego może okazać się niezbędna współpraca z fizjoterapeutą lub osteopatą, który wdroży dodatkową terapię pozwalającą wyeliminować przyczyny wzmożonego lub osłabionego tonusu. Bardzo często z powodu pojawienia się wady zgryzu lub nieprawidłowego wzrostu uzębienia pacjent zostaje skierowany również do ortodonty lub lekarza stomatologa, a w przypadku niemowląt z problemem ssania zaleca się dodatkowe skorzystanie z porady doradcy laktacyjnego. 

Do innych specjalizacji, które mogą okazać się pomocne w przypadku wspomagania terapii miofunkcjonalnej, należą: dietetyk, psycholog, gastrolog, laryngolog, foniatra i terapeuta integracji sensorycznej. Taka interdyscyplinarna współpraca pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych i trwalszych wyników terapii oraz zapobieganie rozwojowi dalszych konsekwencji związanych z zaburzeniami miofunkcjonalnymi.

 

Terapia miofunkcjonalna – sprawdź nasze szkolenia!

Zaburzenia miofunkcjonalne to przypadłość, z którą zmaga się duży odsetek ludzi niezależnie od wieku. Bardzo często zdarza się, że pacjenci przez długi czas nie zdają sobie sprawy z przyczyn występowania u nich opisanych powyżej trudności i objawów. Z tego powodu bardzo istotny jest wzrost świadomości wśród specjalistów, którzy będą w stanie na wczesnym etapie prawidłowo zdiagnozować dany problem oraz wdrożyć odpowiednią terapię miofunkcjonalną. Należy podkreślić, że odpowiednio wcześnie podjęta interwencja jest niezwykle skuteczna i pozwala uniknąć wielu dalszych konsekwencji.

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem nowej wiedzy lub usystematyzowaniem tej, którą już posiadasz w temacie terapii miofunkcjonalnej, zachęcamy Cię do skorzystania z naszych szkoleń online skierowanych do logopedów, ortodontów oraz studentów obu kierunków. Gwarantujemy dużą dawkę profesjonalnej wiedzy, która pozwoli Ci jeszcze skuteczniej pracować ze swoimi pacjentami! Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Dodaj komentarz