Absolwentka AWF Wrocław, mgr Fizjoterapii (specjalizacja: opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem oraz traumatologia sportowa), mgr Sportu (specjalizacja: trener przygotowania motorycznego). Doktorantka AWF Wrocław.

Badaczka blizn i snu. Fizjoterapeutka pracująca m.in. z osobami z niepełnosprawnościami, w przeszłości prowadząca Szkołę Rodzenia dla Osób z niepełnosprawnościami. W swojej pracy łączy różne metody, współpracuje z dziećmi jak i z dorosłymi. Terapeutka w wodzie i na lądzie, interesująca się funkcjonowaniem organizmu jako doskonałej maszyny, którą ciągle trzeba poznawać i odkrywać.

Dodaj komentarz