Położna, terapeutka uroginekologiczna, diagnosta urodynamiczny.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauki o Zdrowiu, kierunek Położnictwo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich szpitalach klinicznych oraz kliku centrach medycznych. Jest autorką e-booka  „ Alternatywne metody znoszenia bólu porodowego” wyd. PZWL oraz screeningu poporodowego, który ma na celu wdrożenie wczesnej rehabilitacji struktur dna miednicy i przywrócenie sprawności kobiet po porodzie. Program ten jest od kilku lat z powodzeniem realizowany na Oddziałach Położniczych szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie. Nauczyciel akademicki WUM w latach 2011 – 2014. Współautorka akredytowanych szkoleń m. innymi „ Rehabilitacja Okołoporodowa”. Opracowała Interdyscyplinarne Wytyczne Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego odnośnie Rehabilitacji Okołoporodowej. Członek ICS (Internacional Continence Society) i PTUG (Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne). Posiada wieloletnie doświadczenie jako Specjalistka Rehabilitacji Okołoporodowej i terapeutka uroginekologiczna. Zajmuje się rehabilitacją położniczą, ginekologiczną, urologiczną oraz proktologiczną przynosząc ulgę w intymnych dolegliwościach kobiet.

Dodaj komentarz