Kodeks firmy Magdalena Rusiecka-Serwatka Licencja na Zdrowie respektuje założenia Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

§1
Firma Licencja na Zdrowie dokłada wszelkich starań, aby oferowane usługi były świadczone na najwyższym poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, służąc rozwojowi Klientów w myśl hasła “wiedza, która rozwija, edukacja, która procentuje”.

§2
Firma Licencja na Zdrowie zapewnia odpowiedni poziom kadry dydaktycznej, gwarantującej Uczestnikowi właściwy poziom merytoryczny i dydaktyczny kursu/szkolenia przebiegający zgodnie z planem i harmonogramem.

§3
Firma Licencja na Zdrowie zapewnia pełną informację na temat zakresu świadczonych usług i warunków ich wykonania.

§4
Firma Licencja na Zdrowie gwarantuje ochronę danych osobowych uzyskanych od klienta zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§5
Firma Licencja na Zdrowie respektuje zasady uczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie informowania o świadczonych usługach oraz ich cenach.

§6
Firma Licencja na Zdrowie przestrzega praw autorskich, w swojej działalności wykorzystuje tylko takie materiały, do których nabyła prawo.

§7
Firma Licencja na Zdrowie prowadzi regularną ewaluację swoich działań poprzez zbieranie i analizę opinii uczestników szkoleń i kursów oraz prowadzących. Wyniki ewaluacji są brane pod uwagę przy planowaniu kolejnych wydarzeń