Polskie Stowarzyszenie Ginekologii i Uroginekologii (PSGiU)

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Tworzenie interdyscyplinarnego środowiska medycznego skupionego na szeroko pojętej edukacji oraz leczeniu pacjentów uroginekologicznych, urologicznych i ginekologicznych.
  2. Podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych środowiska medycznego i około-medycznego skupionego na pełnym zaopiekowaniu się pacjentem uroginekologicznym: lekarzy, fizjoterapeutów, położnych, psychologów i dietetyków.
  3. Integracja i tworzenie środowiska lekarzy, fizjoterapeutów i położnych wspierających się oraz uzupełniających w swoich kompetencjach zawodowych.
  4. Tworzenie środowiska wspierającego rozwój zawodowy oraz podnoszenie kompetencji zawodowych w uroginekologii.
  5. Zapewnienie zaplecza edukacyjnego dla członków Stowarzyszenia w postaci kursów, warsztatów stacjonarnych, modułowych szkoleń on-linowych, cyklicznego newslettera.
  6. Popularyzowanie wiedzy i osiągnięć w diagnostyce i leczeniu pacjentów uroginekologicznych, urologicznych i ginekologicznych.
  7. Współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki na rzecz rozwoju uroginekologii, urologii i ginekologii.
  8. Organizacja corocznych kongresów Stowarzyszenia z zapewnieniem panelu wykładów otwartych dla lekarzy, fizjoterapeutów, położnych oraz dni warsztatowych dedykowanych grupom zawodowym.


Statut PSGiU